येऊ कशी प्रिया, सवे तुझ्या अशा क्षणांना| Yeu Kashi Priya Lyrics in Marathi – Asha Bhosle Lyrics

Yeu Kashi Priya Lyrics in Marathi

येऊ कशी प्रिया, सवे तुझ्या अशा क्षणांना

सांजसकाळी, कातरवेळी, सागरकाठी वाळूवरी
सांग ना, कशी प्रिया …

काजळकाळी रातनिराळी, मी तर भोळी येऊ कशी, सांग ना ?
येते तुझ्या सवे … येते … ना ना …

Leave a comment

Your email address will not be published.