सासरवाडी लिरिक्स – Sasarvadi Lyrics

सासरवाडी लिरिक्स – Sasarvadi Lyrics

तुला मला हा प्रेम कसा झाला ?

वाटे मला असा कसा जीव माझा गेला

न्हेला न्हेला चैन माझा न्हेला

दिला मला असा कसा टेन्शन दिला

पागल दीवाना ग तुझा मी पाठी

करू म काय सांग तुझ्या ग साठी

पागल दीवाना ग तुझा मी पाठी

करू म काय सांग तुझ्या ग साठी

तुझे माझे स्वप्नाचा बंगला बांधिला

येशिन का राणी माझा संगती रेवाला

जाशिन ग पोरी जवा सासरवाडीला

येईन गा राणी घेऊन ऑडी दारिला

तुझे माझे स्वप्नाचा बंगला बांधिला

येशिन का राणी माझा संगती रेवाला

जाशिन ग पोरी जवा सासरवाडीला

येईन गा राणी घेऊन ऑडी दारिला

कंशी आयलास राजा तू

तुला माहिती नाय माहिती नाय

शेजार चे गावानं

पोरा माझी चर्चा हाय दर्जा हाय

कंशी आयलास राजा तू

तुला माहिती नाय माहिती नाय

शेजार चे गावानं

पोरा माझी चर्चा हाय दर्जा हाय

मी तुझ्यावर प्यार करतय ना

मी तुझ्यावर प्यार करतय ना

हा दिल माझा तुझ्यावर मरतोय ना

मी तुझ्यावर प्यार करतय ना

मी तुझ्यावर प्यार करतय ना

मी तुझ्यावर प्यार करतय ना

हा दिल माझा तुझ्यावर मरतोय ना

मी तुझ्यावर प्यार करतय ना

नाकानी तुझी ग नथनी शोभतय

कानांनी शोभते बाली

केसान तुझा गो गजरा शोभतोय

तू वाइफ माझी फ्युचर वाली

नाकानी तुझी ग नथनी शोभतय

कानांनी शोभते बाली

केसान तुझा गो गजरा शोभतोय

तू वाइफ माझी फ्युचर वाली

रोज बघुनशी लाजते

तुला भी प्रेम झाला वाटते

हाथान तुझे गा कंगना शोभते

ओठान शोभते लाली

काय तुझा मनात सांग माझा कानात

खुंखार नखरे वाली

भीती मना वाटे राजा तुझा प्रेमाचा

होशिन रे वेडा लागून माझा नादिला

कोळ्यांची पोरं मी नाय फसायची तुला

ठेव तुझा घरा तुझा पंक्चर गाडीला

भीती मना वाटे राजा तुझा प्रेमाचा

होशिन रे वेडा लागून माझा नादिला

कोळ्यांची पोरं मी नाय फसायची तुला

ठेव तुझा घरा तुझा…

मी तुझ्यावर प्यार करतय ना

मी तुझ्यावर प्यार करतय ना

हा दिल माझा तुझ्यावर मरतय ना

मी तुझ्यावर प्यार करतय ना

मी तुझ्यावर प्यार करतय ना

मी तुझ्यावर प्यार करतय ना

हा दिल माझा तुझ्यावर मरतय ना

मी तुझ्यावर प्यार करतय ना
———————————————————-

Sasarvadi Lyrics

Tula mla ha prem kasa zala

Vaate mla asa kasa jeev maza gela

Nhela Nhela chain maza Nhela

Dila mla asa kasa tension dila

Paagal divana g tuza me paathi

Karu m kaay sang tuzya g saathi

Paagal divana g tuza me paathi

Karu m kaay sang tuzya g saathi

Tuze maze Sawpnancha bangla bandhila

Yeshin ka raani maza sangti revala

Jashin g pori java sasarvadila

Yein gaa rani gheun Odi darila

Tuze maze Sawpnancha bangla bandhila

Yeshin ka raani maza sangti revala

Jashin g pori java sasarvadila

Yein gaa rani gheun Odi darila

kasha aaylas raja tu

Tula mahiti nay mahiti nay

Shejar che gaavan

Pora mazi charcha hay darja haay

kasha aaylas raja tu

Tula mahiti nay mahiti nay

Shejar che gaavan

Pora mazi charcha hay darja haay

Me tuzyavar pyar kartay na

Me tuzyavar pyar kartay naa

Ha dil maza tuzyavar martoy naa

Me tuzyavar pyar kartay naa

Me tuzyavar pyar kartay na

Me tuzyavar pyar kartay naa

Ha dil maza tuzyavar martoy naa

Me tuzyavar pyar kartay naa

Naakani tuzi g nathni shibhgtay

Kanani shobhte baali

Kesaan tuza go gajra shobhtoy

Tu wife mazi future vali

Naakani tuzi g nathni shibhgtay

Kanani shobhte baali

Kesaan tuza go gajra shobhtoy

Tu wife mazi future vali

Roj baghunshi lajte

Tula bhi prem zala vatate

Hathan tuze g kangna shobhte

Othan shibhte laali

Kay tuza mnaat sang maza kaanat

Khunkhar nakhre vaali

Bhiti mana vaate raja tuza premacha

Hoshin re veda lagun maza ndila

Kolyachi por me nay fasaychi tula

Thev tuza ghara tuza pankchr gadila

Bhiti mana vaate raja tuza premacha

Hoshin re veda lagun maza nadila

Kolyachi por me nay fasaychi tula

Thev Tuza ghara tuza

Me tuzyavar pyar kartay na

Me tuzyavar pyar kartay naa

Ha dil maza tuzyavar martoy naa

Me tuzyavar pyar kartay naa

Me tuzyavar pyar kartay na

Me tuzyavar pyar kartay naa

Ha dil maza tuzyavar martoy naa

Me tuzyavar pyar kartay naa

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *