हे भास्करा Hey Bhaskara lyrics in Marathi

हे भास्करा Hey Bhaskara lyrics in Marathi

 

Hey Bhaskara lyrics in Marathi

हे भास्करा क्षितिजावरी या

हे भास्करा क्षितिजावरी या

उजळवावयाला दाही दिशा या

पाठ लाभू दे रे जीवितांस अवघ्या

मांगल्य बरसो तेजातूनी या

हे भास्करा क्षितिजावरी या

हे भास्करा क्षितिजावरी या

हे भास्करा

वात्सल्य झुरती ह्रिदयातले रे

किराणातला तो आधार द्याया

किराणातला तो आधार द्याया

कर सोबतीला द्यावा प्रभू हा

हे भास्करा क्षितिजावरी या

हे भास्करा क्षितिजावरी या

हे भास्करा

आसू पुसावे जग हे हसावे

आसू पुसावे…..

आसू पुसावे जग हे हसावे

सामर्थ्य द्यावे आत्म्यास माझ्या

सामर्थ्य द्यावे आत्म्यास माझ्या

काट्यातल्या कालिकेस ह्या

हे भास्करा क्षितिजावरी या

हे भास्करा क्षितिजावरी या

हे भास्करा

राहो न कोणी जागी दीन दुःखी

राहो न कोणी जागी दीन दुःखी

भरुदे सुधा घासातूनी या

चैतन्य लाभो श्वासांतुनी या

हे भास्करा क्षितिजावरी या

हे भास्करा क्षितिजावरी या

हे भास्करा

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *