आभाळमाया – Aabhalmaya Lyrics in Marathi

आभाळमाया – Aabhalmaya Lyrics in Marathi

जडतो तो जीव
लागते ती आस
बुडतो तो सूर्य
उरे तो आभास
कळे तोच अर्थ
उडे तोच रंग
ढळतो तो अश्रू
सुटतो तो संग
दाटते ती माया
सरे तोच काळ
ज्याला नाही ठाव
ते तर आभाळ
घननीळा डोह
पोटी गुढ माया
आभाळमाया … आभाळमाया

https://www.youtube.com/watch?v=rjEB6ec8iLQ

abhalmaya lyrics, aabhalmaya title song lyrics, abhalmaya song lyrics, abhalmaya song, abhalmaya title song, aabhalmaya, abhalmaya serial title song, आभाळमाया मालिका, zee marathi serials title songs lyrics, abhalmaya serial,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *