Hridayi Preet Jaagate Lyrics in Marathi – हृदयि प्रीत जागते

Hridayi Preet Jaagate Lyrics in Marathi – हृदयि प्रीत जागते

राजहंस सांगतो कीर्तिच्या तुझ्या कथा
हृदयि प्रीत जागते जाणता, अजाणता

पाहिले तुला न मी तरीहि नित्य पाहते
लाजुनी मनोमनीं उगिच धुंद राहते
ठाउका न मजसी जरी निषद देश कोणता

दिवसरात्र ओढणी या मनास लागते
तुझीच जाहल्यापरी मी सदैव वागते
मैत्रिणीस सांगते तुझी अमोल योग्यता

निमंत्रणाविना पुन्हा हंस येइ तो वनी
नादचित्र रेखितो तुझेच मंद कूजनी
वेड वाढवून तो उडून जाय मागुता

 

Leave a comment

Your email address will not be published.