Anant koti brahmand nayak lyrics

Anant koti brahmand nayak lyrics अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय

Mudakaratha Modakam Lyrics In Marathi

Mudakaratha Modakam Lyrics In Marathi मुदा करात्त मोदकं सदा विमुक्ति साधकम् । कलाधरावतंसकं विलासिलोक रक्षकम् । अनायकैक नायकं विनाशितेभ दैत्यकम् । नताशुभाशु नाशकं नमामि तं विनायकम् ॥ 1 ॥ नतेतराति भीकरं नवोदितार्क भास्वरम् । नमत्सुरारि निर्जरं नताधिकापदुद्ढरम् । सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरम् । महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् ॥ 2 ॥ समस्त लोक शङ्करं निरस्त दैत्य… Continue reading Mudakaratha Modakam Lyrics In Marathi

Nishank Hoi Re Mana Lyrics Marathi

Nishank Hoi Re Mana Lyrics Marathi ॥ श्री स्वामी समर्थ ॥ गुरु ब्रम्हा गुरु विष्णू गुरुः देवो महेश्वरा गुरु शाक्षात परब्रम्हा तस्मै श्री गुरुवे नमः निशंक होई रे मना निर्भय होई रे मना प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी नित्यं आहे रे मना अतर्क्य अवधूत हे स्मरणगामी अशक्य ही शक्य करतील स्वामी ।। जिथे स्वामी चरण तिथे… Continue reading Nishank Hoi Re Mana Lyrics Marathi

कुबेर मंत्र Kuber Mantra In Marathi

कुबेर मंत्र Kuber Mantra In Marathi ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः॥ ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट-लक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः॥ ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये॥ धनधान्यसमृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा॥