चंद्रभागेच्यातीरी उभा मंदिरी तो पहा विटेवरी लिरिक्स – Chandrabhagechya Tiri Ubha Mandiri To Paha Vitevari Marathi Lyrics

चंद्रभागेच्यातीरी उभा मंदिरी तो पहा विटेवरी लिरिक्स – Chandrabhagechya Tiri Ubha Mandiri To Paha Vitevari Marathi Lyrics

चंद्रभागेच्यातीरी, उभा मंदिरी, तो पहा विटेवरी
दुमदुमली पंढरी, पांडुरंग हरि, तो पहा विटेवरी

जगी प्रगटला तो जगजेठी, आला पुंडलिकाच्या भेटी
पाहुन सेवा खरी, थांबला हरि, तो पहा विटेवरी

नामदेव नामात रंगला, संत तुका किर्तनी दंगला
टाळ घेऊन करी, चला वारकरी, तो पहा विटेवरी

संत जनाई ओवी गाई, तशी सखू अन् बहिणाबाई
रखुमाई मंदिरी, एकली परि, तो पहा विटेवरी

चंद्रभागेच्यातीरी उभा मंदिरी तो पहा विटेवरी लिरिक्स
Chandrabhagechya Tiri Ubha Mandiri To Paha Vitevari Lyrics

Leave a comment

Your email address will not be published.