चंद्रभागेच्यातीरी उभा मंदिरी तो पहा विटेवरी लिरिक्स – Chandrabhagechya Tiri Ubha Mandiri To Paha Vitevari Marathi Lyrics

चंद्रभागेच्यातीरी उभा मंदिरी तो पहा विटेवरी लिरिक्स – Chandrabhagechya Tiri Ubha Mandiri To Paha Vitevari Marathi Lyrics चंद्रभागेच्यातीरी, उभा मंदिरी, तो पहा विटेवरी दुमदुमली पंढरी, पांडुरंग हरि, तो पहा विटेवरी जगी प्रगटला तो जगजेठी, आला पुंडलिकाच्या भेटी पाहुन सेवा खरी, थांबला हरि, तो पहा विटेवरी नामदेव नामात रंगला, संत तुका किर्तनी दंगला टाळ घेऊन करी,… Continue reading चंद्रभागेच्यातीरी उभा मंदिरी तो पहा विटेवरी लिरिक्स – Chandrabhagechya Tiri Ubha Mandiri To Paha Vitevari Marathi Lyrics