Kali Chandrakala nesu kashi lyrics in Marathi

Kali Chandrakala nesu kashi lyrics in Marathi

काळी चंद्रकळा नेसू कशी

पायात पैंजण घालू कशी

दमडीचं तेल आणू कशी

दमडीचं तेल आणलं

मामंजींची शेंडी झाली

भावोजींची दाढी झाली

सासूबाईंचं न्हाणं झालं

वन्सबाईंची वेणी झाली

उरलेलं तेल झाकून ठेवलं

हत्तीणीचा पाय लागला वेशीबाहेर ओघळ गेला

सासूबाई सासूबाई अन्याय झाला चार चाबूक अधिक मारा

दहीभात जेवायला घाला माझं उष्टं तुम्हीच काढा.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *