bhakti geet

मागतो मी पांडुरंगा फक्त एक दान लिरिक्स – Magto Mi Panduranga Fakt Ek Daan Marathi Lyrics

By  | 

मागतो मी पांडुरंगा फक्त एक दान लिरिक्स – Magto Mi Panduranga Fakt Ek Daan Lyrics

मागतो मी पांडुरंगा फक्त एक दान लिरिक्स
मागतो मी पांडुरंगा
फक्त एक दान,
मिळे ज्याने मुक्ती ऐसे
द्यावे मज ज्ञान
मिळे ज्याने मुक्ती ऐसे
द्यावे मज ज्ञान

बालपणी होते माझे
मन हे अजाण
तरुणपणी संसारात
गेले सर्व ध्यान
गेले सर्व ध्यान
वृद्धपण येता आली जागती महान,
मिळे ज्याने मुक्ती ऐसे द्यावे मज ज्ञान

पतितांना पावन करते
दया तुझी थोर,
भीक मागतो मी चरणी,
अपराधी घो…र,
अपराधी घो…र
क्षमा करी बा विठ्ठला
अंगी नाही त्राण
मिळे ज्याने मुक्ती ऐसे
द्यावे मज ज्ञान

मागतो मी पांडुरंगा
फक्त एक दान,
मिळे ज्याने मुक्ती ऐसे
द्यावे मज ज्ञान
मिळे ज्याने मुक्ती ऐसे
द्यावे मज ज्ञान

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *