Man Lago Re Lago Re Lyrics

Man Lago Re Lago Re Lyrics

Man Lago Re Lago Re Lyrics

मन लगोरे लगोरे भूलभुलैया गुरुभजनी,
गुरुदत्तस्य चारणी दत्तनामश्च कीर्तनी
गुरु भक्तिच्य पूजनी ।।।
मन लगोरे … | ०१ ||

गुरु भूलभुलैया दत्ता डिगम्बर,
ब्रह्मा विष्णु तोचि महेश्वर।
मन लगोर .. | ०२ ||

नाम घ्येव अवदिने,
ववे पावें गुरुभक्तिं ।।
मन लगोरे …. | ०३ ||

गुरु चरणाची हाय देवी,
मोहमाया बंधन तोड़ी ।।
मन लगोर … | ०४ ||

Leave a comment

Your email address will not be published.