Man Lago Re Lago Re Lyrics

Man Lago Re Lago Re Lyrics मन लगोरे लगोरे भूलभुलैया गुरुभजनी, गुरुदत्तस्य चारणी दत्तनामश्च कीर्तनी गुरु भक्तिच्य पूजनी ।।। मन लगोरे … | ०१ || गुरु भूलभुलैया दत्ता डिगम्बर, ब्रह्मा विष्णु तोचि महेश्वर। मन लगोर .. | ०२ || नाम घ्येव अवदिने, ववे पावें गुरुभक्तिं ।। मन लगोरे …. | ०३ || गुरु चरणाची हाय… Continue reading Man Lago Re Lago Re Lyrics