movie songs

मी हाय कोली सोरिल्या – Mi Haay Koli Sorilya lyrics in marathi

By  | 

मी हाय कोली सोरिल्या – Mi Haay Koli Sorilya lyrics in marathi

मी हाय कोली सोरिल्या डोली न मुंबईच्या किनारी
अगं मारतीन कोली, हानल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी

वेसवचे बाजारी लोकांच्या नजरा परतीन गो तुझ्यावरी
कला ग पारू करतेस ह्यो नखरा, चल जाऊ बाजारी
चल ग पारू आयलीय ही हिरू कर बाजाराची तैयारी
सरग्याची टोपली माथ्यावर घेऊन विकू जा बाजारी

सर्गा नि हलवा ताजं हय्‌ म्हावरं पारुचे पल्ल्यावरी
झिंगा नि पाला काटेरी म्हावरं दिसतंय्‌ सोनेरी
घेरे काका ताजं हाय म्हावरं पारुचे पल्ल्यावरी
अरे कोली यो नाखवा दर्यानशी हाणतंय म्हावरं सोनेरी

मी हाय कोली सोरिल्या डोली न मुंबईच्या किनारी
अगं मारतीन कोली, हानल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी

mi aahe koli lyrics, mi hai koli lyrics in english, mi hai koli lyrics, me hai koli lyrics, mi hai koli song, mi aahe koli, mi ahe koli, mi haay koli, me hai koli song, me aahe koli song, mi hai koli, mi hay koli,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *