मी हाय कोली सोरिल्या – Mi Haay Koli Sorilya lyrics in marathi

मी हाय कोली सोरिल्या – Mi Haay Koli Sorilya lyrics in marathi मी हाय कोली सोरिल्या डोली न मुंबईच्या किनारी अगं मारतीन कोली, हानल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी वेसवचे बाजारी लोकांच्या नजरा परतीन गो तुझ्यावरी कला ग पारू करतेस ह्यो नखरा, चल जाऊ बाजारी चल ग पारू आयलीय ही हिरू कर बाजाराची तैयारी सरग्याची… Continue reading मी हाय कोली सोरिल्या – Mi Haay Koli Sorilya lyrics in marathi