Nandadeep Ha Lavite lyrics in Marathi

Nandadeep Ha Lavite lyrics in Marathi

नंदादीप हा लाविते श्रीहरी
जीवनातील कण कण उजळो आस ही अंतरी

चंदनापरी देह झिजावा
पुष्प होउनी सुगंध द्यावा
भाग्य कोणते दुजे याहुनी सांग ना श्रीहरी

क्षणभंगुर हे जीवन जगते
परि जगाला उजळून जाते
विद्युल्लतेचे तेज लाभू दे आस ही अंतरी

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *