Chabidar Chabi Lyrics in Marathi

Chabidar Chabi Lyrics in Marathi आर पोरी आल्या पोरी भारी मोडून चाकोरी त्यांची Viral Story आली Trending ला जणू चांदणी हि कोरी हिच्या करायला पुरी आली ढगा तून खाली बघा Landing ला अगं चटकचांदणी चतुर कामिनी काय म्हणू तुला तू हायेस तरी कोण कोण? व्हय व्हय कोण छबीदार छबी मी तोऱ्यात उभी हजारान Likes माझ्या… Continue reading Chabidar Chabi Lyrics in Marathi

Love fever marathi song lyrics

Love fever marathi song lyrics लव फीवर लव फीवर लव फीवर लव फीवर काय सांगू तूला आता, माझ्या मनावर ताबा माझा नाही राहिला झालो मी तुझा आता, मला ऍडमिट कर मला इश्क झाला ये ना जवळ जरा, तु घे ना मिठीत मला काही नको मला, मला तुच हवी झाला तुझा नशा दिलाची राणी तू, सुरमई… Continue reading Love fever marathi song lyrics

Love marriage marathi song lyrics

Love marriage marathi song lyrics Love Marriage Lyrics In Marathi सांग राणी सांग तुझा राजा तू मला बनवशिल का माझे नावाचं कुंकू तुझे माथ्यावर लावशील का सांग राणी सांग तुझा राजा तू मला बनवशिल का तुझे हाताव टॅटू माझे नावाचं काढशील का सांग लव मॅरेज माझ्याशी करशील का जरी ची साडी नेसून कवरी सुंदर दिसशील… Continue reading Love marriage marathi song lyrics

O nakhwa Botin phirwal Ka song lyrics in Marathi

O nakhwa Botin phirwal Ka song lyrics in Marathi ओ नाखवा बोटीनं फिरवाल का   ओ नाखवा बोटीनं फिरवाल का हाय पाण्यामंदी न्हाय पाह्यला कधी किल्ला जंजिरा दाखवाल का ? ओ नाखवा बोटीनं फिरवाल का ?   नको मुंबई, नको पूना आवं नको नको मला गोवा किल्ला कुलाबा मला खंदेरी-हुंदेरी दावा न्हावाशेवा खाडी, लेणी घारापुरी… Continue reading O nakhwa Botin phirwal Ka song lyrics in Marathi

Mandila Jata Go Lyrics in Marathi

Mandila Jata Go Lyrics in Marathi मांडीला जाता गो चाऊल दलायला आणीला वाट गो हळद वाटायला अनिकेत नवरा पाटावर बसला हळदीचे दिसाला कुंकवाचा टिळा लावा त्या नवऱ्याला टील्यावर लाविला चाऊल शोभा त्या चावलाला मंडवाचे दारी आज उंबर बांधिला पाच जनी बहिणी आल्या गो पोकायला केळणीचा खांब लावूनी मांडव सजविला अनिकेत नवरा पाटावर बसला हळदीचे दिसाला… Continue reading Mandila Jata Go Lyrics in Marathi

Aika dajiba song lyrics in Marathi

Aika dajiba song lyrics in Marathi आठशे खिडक्या नौशे दार कुणा वाटेना बा गेली किनारा आठशे खिडक्या नौशे दार कुणा वाटेना बा गेली किनारा दाजी दाजी दाजी दाजी दाजी दाजी दाजी मुझे प्यार नहीं तुझसे हैं बा मुझे दिल बिल नको तेरा देबा मुझे प्यार नहीं तुझसे हैं बा मुझे दिल बिल नको तेरा देबा… Continue reading Aika dajiba song lyrics in Marathi

Sang love marriage mazyashi karshil ka lyrics

Sang love marriage mazyashi karshil ka lyrics सांग राणी सांग तुझा राजा तू मला बनवशील का माझे नावाचे कुंकू तुझे माथ्यावर लावशील का सांग राणी सांग तुझा राजा तू मला बनवशील का तुझे हाताव टॅटू माझे नावाचे काढशील का सांग लव्ह मॅरेज माझ्याशी करशील काय जरीची साडी नेसून कवरी सुंदर दिसशील गो माझे नावाचा फेरा… Continue reading Sang love marriage mazyashi karshil ka lyrics

Jarichi Sadi Nesun Lyrics in Marathi

सांग राणी सांग तुझा राजा तू मला बनवशील का माझे नावाचे कुंकू तुझे माथ्यावर लावशील का सांग राणी सांग तुझा राजा तू मला बनवशील का तुझे हाताव टॅटू माझे नावाचे काढशील का सांग लव्ह मॅरेज माझ्याशी करशील काय जरीची साडी नेसून कवरी सुंदर दिसशील गो माझे नावाचा फेरा तू वराला मारशील गो दिवाण तुझा मी… Continue reading Jarichi Sadi Nesun Lyrics in Marathi

Bilanchi Nagin Nighali Lyrics

Bilanchi Nagin Nighali Lyrics   बिलनशी नागीण निघाली नागोबा डुलाय लागला बिलनशी नागीण निघाली नागोबा डुलाय लागला बिलनशी नागीण निघाली नागोबा डुलाय लागला काले-नीले नागाला दादा नागीण कचकन डसली नागिणीचे विखाची दादा नशाही पटकन चरली काले-नीले नागाला दादा नागीण कचकन डसली नागिणीचे विखाची दादा नशाही पटकन चरली नागोबा घुमाया लागला नागोबा घुमाया लागला बिलनशी नागीण… Continue reading Bilanchi Nagin Nighali Lyrics

हय्‌ पावलाय देव मला मल्हारी Hay Pavlay Dev Majha Malhari Lyrics

हय्‌ पावलाय देव मला मल्हारी Hay Pavlay Dev Majha Malhari Lyrics हय्‌ पावलाय देव मला मल्हारी आरं देवा तू धाव रे धाव रे मल्हारी देवा तू नवसाला पावलाय्‌ मल्हारी देवाची सोन्याची जेजुरी मल्हारी गडाला नवलाख पायरी मल्हारी देव माझा गडावर निगाला मल्हारी देवाला आंगोली घालतान मल्हारी आरं देवाची आंगोली करतान्‌ मल्हारी देवा माझा गडावर निगाला… Continue reading हय्‌ पावलाय देव मला मल्हारी Hay Pavlay Dev Majha Malhari Lyrics