ॐकार प्रधान रूप गणेशाचे – Omkar Pradhan Roop Ganeshache Lyrics in Marathi

ॐकार प्रधान रूप गणेशाचे – Omkar Pradhan Roop Ganeshache Lyrics in Marathi

ॐकार प्रधान रूप गणेशाचे ।
हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान ॥१॥

अकार तो ब्रह्मा, उकार तो विष्णु ।
मकार महेश जाणियेला ॥२॥

ऐसे तिन्ही देव जेथोनी उत्पन्‍न ।
तो हा गजानन मायबाप ॥३॥

तुका ह्मणे ऐसी आहे वेदवाणी ।
पहावी पुराणे व्यासाचिया ॥४॥

omkar pradhan lyrics, omkar pradhan roop ganeshache lyrics, omkar pradhan, omkar pradhan rup ganeshache, omkar pradhan roop ganeshache,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *