ॐकार प्रधान रूप गणेशाचे – Omkar Pradhan Roop Ganeshache Lyrics in Marathi

ॐकार प्रधान रूप गणेशाचे – Omkar Pradhan Roop Ganeshache Lyrics in Marathi ॐकार प्रधान रूप गणेशाचे । हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान ॥१॥ अकार तो ब्रह्मा, उकार तो विष्णु । मकार महेश जाणियेला ॥२॥ ऐसे तिन्ही देव जेथोनी उत्पन्‍न । तो हा गजानन मायबाप ॥३॥ तुका ह्मणे ऐसी आहे वेदवाणी । पहावी पुराणे व्यासाचिया ॥४॥ omkar… Continue reading ॐकार प्रधान रूप गणेशाचे – Omkar Pradhan Roop Ganeshache Lyrics in Marathi