Padala padar khanda lyrics in Marathi

Padala padar khanda lyrics in Marathi

 

पडला पदर खांदा तुझा दिसतो ग
कमरेला कमरपट्टा कसतो ग बाई कसतो

काळ्या कुरळ्या वेणीत मरवा
जरतारी शालू हिरवा
गोर्‍या दंडात बाजूबंद खुलतो

सफरचंदाची गाली गुलाली
फुटलं डाळींब ओठांच्याखाली
राघू नाकाचा नुसताच रुसतो

तुझ्या तरुणपणाला ग धार
मार भिवईंची काळी कट्यार
घाव वर्मावरी असा बसतो

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *