Aggobai Dhaggobai lyrics in Marathi – अग्गोबाई ढग्गोबाई

Aggobai Dhaggobai lyrics in Marathi – अग्गोबाई ढग्गोबाई अग्गोबाई ढग्गोबाई लागली कळ ढगाला उन्हाची केवढी झळ थोडी न्‌ थोडकी लागली फार डोंगराच्या डोळ्याला पाण्याची धार वारा वारा गरागरा सो सो सूम्‌ ढोल्या ढोल्या ढगात ढुम ढुम ढुम वीजबाई अशी काही तोर्‍यामधे खडी आकाशाच्या पाठीवर चमचम छडी खोलखोल जमिनीचे उघडून दार बुडबुड बेडकाची बडबड फार डुंबायला… Continue reading Aggobai Dhaggobai lyrics in Marathi – अग्गोबाई ढग्गोबाई