Are Are Dnyana Jhalasi Pavan Lyrics in Marathi| अरे अरे ज्ञाना झालासी पावन

Are Are Dnyana Jhalasi Pavan Lyrics in Marathi| अरे अरे ज्ञाना झालासी पावन Are Are Dnyana Jhalasi Pavan lyrics in Marathi अरे अरे ज्ञाना झालासी पावन तुझे तुज ध्यान, कळो आले तुझा तूंचि देव, तुझा तूंचि भाव फिटला संदेह अन्य तत्वी मुरडुनिया मन उपजलासी चित्तें कोठे तुज रितें न दिसे रया दीपकी दीपक मावळल्या ज्योती… Continue reading Are Are Dnyana Jhalasi Pavan Lyrics in Marathi| अरे अरे ज्ञाना झालासी पावन

अरे अरे ज्ञाना झालासी पावन Are Are Dnyana Jhalasi Pavan Lyrics in Marathi

अरे अरे ज्ञाना झालासी पावन Are Are Dnyana Jhalasi Pavan Lyrics in Marathi   Are Are Dnyana Jhalasi Pavan lyrics in Marathi अरे अरे ज्ञाना झालासी पावन तुझे तुज ध्यान, कळो आले तुझा तूंचि देव, तुझा तूंचि भाव फिटला संदेह अन्य तत्वी मुरडुनिया मन उपजलासी चित्तें कोठे तुज रितें न दिसे रया दीपकी दीपक मावळल्या… Continue reading अरे अरे ज्ञाना झालासी पावन Are Are Dnyana Jhalasi Pavan Lyrics in Marathi