Avachita Parimalu Lyrics in Marathi | अवचिता परिमळू

Avachita Parimalu Lyrics in Marathi | अवचिता परिमळू Avachita Parimalu Lyrics in Marathi अवचिता परिमळू झुळकला अळुमाळू मी म्हणे गोपाळू आला गे माये चांचरती चांचरती बाहेरी निघाले ठकचि मी ठेलें काय करू तो सावळा सुंदरू कांसे पितांबरू लावण्य मनोहरू देखियेला बोधुनी ठेलें मन तव जालें आन सोकोनी घेतले प्राण माझे गे माये बाप रखुमादेवी वरू… Continue reading Avachita Parimalu Lyrics in Marathi | अवचिता परिमळू

अवचिता परिमळू Avachita Parimalu Lyrics in Marathi

अवचिता परिमळू Avachita Parimalu Lyrics in Marathi Avachita Parimalu Lyrics in Marathi अवचिता परिमळू झुळकला अळुमाळू मी म्हणे गोपाळू आला गे माये चांचरती चांचरती बाहेरी निघाले ठकचि मी ठेलें काय करू तो सावळा सुंदरू कांसे पितांबरू लावण्य मनोहरू देखियेला बोधुनी ठेलें मन तव जालें आन सोकोनी घेतले प्राण माझे गे माये बाप रखुमादेवी वरू विठ्ठल… Continue reading अवचिता परिमळू Avachita Parimalu Lyrics in Marathi