Ek Limbu Jhelu lyrics – Bhondla Songs In Marathi Lyrics

Ek Limbu Jhelu lyrics – Bhondla Songs In Marathi Lyrics Ek Limbu Jhelu lyrics in Marathi एक लिंब झेलू बाई दोन लिंब झेलू दोन लिंब झेलू बाई तीन लिंब झेलू तीन लिंब झेलू बाई चार लिंब झेलू चार लिंब झेलू बाई पाच लिंब झेलू पाच लिंबांचा पाणवठा , माळ घाली हणमंताला हणमंताला निळी घोडी, येता… Continue reading Ek Limbu Jhelu lyrics – Bhondla Songs In Marathi Lyrics