चल कोकण पाहूया लिरिक्स – Chal Kokan Pahuya Lyrics in Marathi

चल कोकण पाहूया लिरिक्स – Chal Kokan Pahuya Lyrics in Marathi उधान आलया दर्याला राणी जवापासून मी पाहिलं तुला तुझ्या डोळ्यान काजळ नाकान नथनी शोभतया काळ्या केसान गजरा लाली ओठावर खुळली या अग होरीन जाऊया सारा कोकण पाहूया   जणू लाखान हाय तो सोन ह्या समिन्द्राच देन आज इश्कात रंगून जाऊ मन जाळ्यान तुझ्या गावलंय… Continue reading चल कोकण पाहूया लिरिक्स – Chal Kokan Pahuya Lyrics in Marathi