चेडू दिसतस भारी लिरिक्स – Chedu Distas Bhari Lyrics

चेडू दिसतस भारी लिरिक्स – Chedu Distas Bhari Lyrics चेडू दिसतस भारी चेडू दिसतस भारी रुबाब तुझा अनमोल तुका बघताच क्षणी जाता गो माझा तोल सांग माका भेटशील काय सांच्याक कुडाळा भजी सोडो खाऊन फिरू प्रेमान बाजारा सांग माका भेटशील काय सांच्याक कुडाळा भजी सोडो खाऊन फिरू प्रेमान बाजारा बाबल्याच्या रिक्शान सोडेन घरा नाराज नको… Continue reading चेडू दिसतस भारी लिरिक्स – Chedu Distas Bhari Lyrics