Chimb Bhijlele Lyrics in Marathi – चिंब भिजलेले

Chimb Bhijlele Lyrics in Marathi – चिंब भिजलेले ह्या रिमझिम झिलमिल पाऊसधारा तनमन फुलवून जाती ह्या रिमझिम झिलमिल पाऊसधारा तनमन फुलवून जाती सहवास तुझा मधुमास फुलांचा गंध सुखाचा हाती हा धुंद गार वारा, हा कोवळा शहारा उजळून रंग आले, स्वच्छंद प्रीतीचे चिंब भिजलेले, रूप सजलेले बरसूनी आले रंग प्रीतीचे चिंब भिजलेले, रूप सजलेले बरसूनी आले… Continue reading Chimb Bhijlele Lyrics in Marathi – चिंब भिजलेले