De dhakka title song lyrics in Marathi – Vat chalavi chalavi lyrics in Marathi

De dhakka title song lyrics in Marathi – Vat chalavi chalavi lyrics in Marathi   De dhakka title song lyrics in Marathi अंथरून पांघरून थंडीला घाबरून फिरकीचा तांब्या न्याहारीला दशम्या तहान लाडू भूक लाडू कांदा आणि चटणी चुलीसाठी सरपण पेटवायला फुंकणी चहापत्ती साखर गुल टमरेल मंगुल पाठीवरती बिर्हाड विंचवाचं चाललंय पाठीवरती बिर्हाड विंचवाचं चाललंय थांबायचं… Continue reading De dhakka title song lyrics in Marathi – Vat chalavi chalavi lyrics in Marathi