De dhakka title song lyrics in Marathi – Vat chalavi chalavi lyrics in Marathi

De dhakka title song lyrics in Marathi – Vat chalavi chalavi lyrics in Marathi

 

De dhakka title song lyrics in Marathi

अंथरून पांघरून थंडीला घाबरून
फिरकीचा तांब्या न्याहारीला दशम्या
तहान लाडू भूक लाडू कांदा आणि चटणी
चुलीसाठी सरपण पेटवायला फुंकणी
चहापत्ती साखर गुल
टमरेल मंगुल

पाठीवरती बिर्हाड विंचवाचं चाललंय
पाठीवरती बिर्हाड विंचवाचं चाललंय

थांबायचं नाय गड्या थांबायचं नाय
घाबरायचं नाय आता घाबरायचं नाय
एक दोन।।।।।।। एक दोन थ्री फोर दे धक्का -दे धक्का
एक दोन थ्री फोर दे धक्का -दे धक्का

एक दोन थ्री फोर दे धक्का -दे धक्का

हलवून टाकू दुनिया सारी
हलवून टाकू दुनिया सारी

वाजवून डंका।।। जिंकून घेऊ दुनिया सारी
बस तू
बस तू

दे धक्का
दे धक्का
दे धक्का SSSSSS
दे धक्का

हि नार नखऱ्याची …नखऱ्याची चालतंय गाडी
हिला रस्त्याची …रस्त्याची भलतीच गोडी

हि नार नखऱ्याची …नखऱ्याची चालतंय गाडी
हिला रस्त्याची …रस्त्याची भलतीच गोडी

जाई धुळीला झटकत मटकत मटकत
वाट तिची अडवू नका

दे धक्का
दे धक्का
दे धक्का
दे धक्का

उतू नको मातु नको घेतला रस्ता टाकू नको
उतू नको मातु नको घेतला रस्ता टाकू नको

ग साजणी सये साजणी
ग साजणी सये साजणी

ग साजणी सये साजणी
ग साजणी सये साजणी

चल बाई चल पाऊल उचल मारायची हाय तुला मोठी मजल

चल बाई चल पाऊल उचल मारायची हाय तुला मोठी मजल

उतू नको मातु नको घेतला रस्ता टाकू नको
लांबचा पल्ला हाय गाठायचा अर्ध्या वाटी थकू नको

एईए दे धक्का
दे धक्का
एक दोन थ्री फोर दे धक्का -दे धक्का
एक दोन थ्री फोर दे धक्का -दे धक्का

वाट चालावी चालावी
वाट चालावी चालावी
रामाच्या पाराला इठुच्या नावानं
रामाच्या पाराला इठुच्या नावानं
वारी ची पालखी न्यावी

इमाने इतबारे करावा व्यवहार
देवाची किर्पा रहावी

वाट चालावी चालावी
वाट चालावी चालावी
वाट चालावी चालावी

दे धक्का ,दे धक्का ,दे धक्का हा
दे धक्का ,दे धक्का ,दे धक्का हा

उदे उदे उदे उदे ग अंबे
उदे उदे उदे उदे ग अंबे
उदे उदे उदे उदे ग अंबे
उदे उदे उदे उदे ग अंबे उदे उदे उदे

झाली जीवावर पूर्ती उदार धावत तुझी लेकरं
उदे उदे उदे उदे उदे उदे उदे उदे

झाली जीवावर पूर्ती उदार धावत तुझी लेकरं

सांभाळ त्यायना आई सारी तुझ्यावरीच मदार
आई उधे ग अंबाबाई
आई उधे ग अंबाबाई
आई उधे ग अंबाबाई

उदे उदे उदे उदे उदे उदे उदे
ए संकटकाळी तूंचि तरी भक्तांना मते
उभी राही तू सदा पाठीशी अभय सर्वदा दे
उदे उदे उदे उदे उदे उदे उदे

ए संकटकाळी तूंचि तरी भक्तांना मते
उभी राही तू सदा पाठीशी अभय सर्वदा दे

शेवटचीही वाट चालला

शेवटचीही वाट चालला
शक्ती आम्हाला दे
शक्ती आम्हाला दे

आई उधे ग अंबाबाई
आई उधे ग अंबाबाई
आई उधे ग अंबाबाई
आई उधे ग अंबाबाई
आई उधे ग अंबाबाई
आई उधे ग अंबाबाई

उदे उदे उदे ग अंबे
उदे उदे उदे ग अंबे
उदे उदे उदे ग अंबे
उदे उदे उदे ग अंबे

उदे उदे उदे

Wat chalavi chalavi lyrics in Marathi

Leave a comment

Your email address will not be published.