डिंपल रैप लिरिक्स – Dimple Rap Version Lyrics

डिंपल रैप लिरिक्स – Dimple Rap Version Lyrics तू किती ग साधी आहेस आणि फक्त माझी च आहेस कधी कधी जरा भांडते पण जान बेबी तू माझी आहेस तुझ्याविना काही सुचत नाही तूच तू हवीशी आहे कधी कधी अशी लाजते असे वाटते की तू राजी आहेस कस डिंपल येतेय गालावरी दिवाना मनाला करतय माझ काळीज… Continue reading डिंपल रैप लिरिक्स – Dimple Rap Version Lyrics