दिन तैसी रजनी झाली गे | Din Taisi Rajani Jhali Ge Lyrics in Marathi – Asha Bhosle Lyrics

दिन तैसी रजनी झाली गे | Din Taisi Rajani Jhali Ge Lyrics in Marathi – Asha Bhosle Lyrics Din Taisi Rajani Jhali lyrics in Marathi दिन तैसी रजनी झाली गे माये ॥१॥ पडिलें दूरदेसी, मज आठवे मानसी । नकोनको हा वियोग, कष्ट होताती जिवासी ॥२॥ अवस्था लावोनी गेला अजून का न ये ॥३॥ गरुडवाहना गुणगंभीरा,… Continue reading दिन तैसी रजनी झाली गे | Din Taisi Rajani Jhali Ge Lyrics in Marathi – Asha Bhosle Lyrics