Gajanana Gajanana Lyrics in Marathi – गजानाना गजानना

Gajanana Gajanana Lyrics in Marathi गजानाना गजानना पार्वती नंदन गजानना विघ्न विनाशक एकदंताय गौरी पुत्र गजानना देवंचा तू देव मोरया गातो तुझे गुण गं वाट नवी चालया तू तू शक्ती चे वरदान तुझे विन नाको दिन दयाला माझ्या मन चि थेवी जान घेउनी वस भारतीचा चालु बाप्पा मोरया बाप्पा मोरया मोरया एकदंताय मोरया मोरया मोरया… Continue reading Gajanana Gajanana Lyrics in Marathi – गजानाना गजानना