Ganesh Ji Ki Aarti Marathi Lyrics

Ganesh Ji Ki Aarti Marathi Lyrics सुखकर्ता दु:खहर्ता वार्ता विघ्नाची । नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची ।। सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची । कंठी झळके माळ मुक्ताफळांची ॥१॥ जय देव, जय देव जय मंगलमूर्ती। दर्शनमात्रे मन कामना पुरती ॥धृ॥ रत्नखचित फरा तुज गौरीकुमरा । चंदनाची उटी कुमकुम केशरा ।। हिरेजडित मुकुट शोभतो बरा । रुणझुणती नूपुरे… Continue reading Ganesh Ji Ki Aarti Marathi Lyrics