Sukhkarta Dukhharta Aarti Lyrics In Marathi

Sukhkarta Dukhharta Aarti Lyrics In Marathi सुख करता दुखहर्ता, वार्ता विघ्नाची नूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुन्दर उटी शेंदु राची कंठी झलके माल मुकताफळांची जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति दर्शनमात्रे मनःकमाना पूर्ति जय देव जय देव रत्नखचित फरा तुझ गौरीकुमरा चंदनाची उटी कुमकुम केशरा हीरे जडित मुकुट शोभतो बरा रुन्झुनती नूपुरे चरनी… Continue reading Sukhkarta Dukhharta Aarti Lyrics In Marathi

Sukh Karta Dukh Harta Aarti Lyrics in Marathi – Ganpati Aarti – सुखकर्ता दुःखहर्ता

Ganapati Aarti Lyrics in Marathi – Ganpati Aarti – सुखकर्ता दुःखहर्ता सुखकर्ता दु:खहर्ता वार्ता विघ्नाची । नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची ।। सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची । कंठी झळके माळ मुक्ताफळांची ॥१॥ जय देव, जय देव जय मंगलमूर्ती। दर्शनमात्रे मन कामना पुरती ॥धृ॥ रत्नखचित फरा तुज गौरीकुमरा । चंदनाची उटी कुमकुम केशरा ।। हिरेजडित मुकुट… Continue reading Sukh Karta Dukh Harta Aarti Lyrics in Marathi – Ganpati Aarti – सुखकर्ता दुःखहर्ता