गोल्डीची हळद लिरिक्स – Goldichi Halad Lyrics in Marathi

गोल्डीची हळद लिरिक्स – Goldichi Halad Lyrics in Marathi हळद लागली नवरदेवा मुंडावळ्या डोई ग सजल्या तोरण माळी मांडवादारा नटुनशी आयल्या बहीणी साऱ्या आईचा लारका सोकरा गोल्डी यो झायला नवरा राजा, नवरा राजा, नवरा राजा, नवरा राजा…   बॅण्ड वाजतय हळद गाजतय बॅण्ड वाजतय हळद गाजतय पोरा नाचतान भावाच्या हळदीला पोरा नाचतान गोल्डीच्या हळदीला नाचू… Continue reading गोल्डीची हळद लिरिक्स – Goldichi Halad Lyrics in Marathi