Hi Samundarachi Lat Lyrics In Marathi

Hi Samundarachi Lat Lyrics In Marathi माझा मोरया Lyrics In Marathi मोरया मोरया मोरया बाप्पा मोरया मोरया बाप्पा मोरया एकदंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय यदिमही गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय यदिमही एकदंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय यदिमही गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय यदिमही मोरया रे बाप्पा मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया रे देवा तुझी स्वारी आली आनंदाची लाट… Continue reading Hi Samundarachi Lat Lyrics In Marathi