Jay Dev Jay Shivraya Lyrics in Marathi – जय देव जय शिवराया

Jay Dev Jay Shivraya Lyrics in Marathi – जय देव जय शिवराया जय देव, जय देव, जय जय शिवराया या, या अनन्य शरणां, आर्या ताराया आर्यांच्या देशावरी म्लेच्छांचा घाला आला आला सावध हो शिवभूपाला सद्‌गदीता भूमाता दे तुज हाकेला करूणारव भेदूनी तव हृदय न का गेला जय देव, जय देव, जय जय शिवराया श्रीजगदंबा जी… Continue reading Jay Dev Jay Shivraya Lyrics in Marathi – जय देव जय शिवराया