Jethe Jato Tethe Tu Majha Sangati Lyrics in Marathi – जेथे जातो तेथे

Jethe Jato Tethe Tu Majha Sangati Lyrics in Marathi – जेथे जातो तेथे जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती चालविसी हाती धरुनिया चालो वाटे आम्ही तुझाची आधार चालविसी भार सवे माझा बोलो जाता बरळ करिसी ते नीट नेली लाज, धीट केलो देवा तुका म्हणे आता खेळतो कौतुके जाले तुझे सुख अंतर्बाही Jethe Jato Tethe Tu… Continue reading Jethe Jato Tethe Tu Majha Sangati Lyrics in Marathi – जेथे जातो तेथे