Kalya Matit Matit Lyrics in Marathi – काळ्या मातीत मातीत

Kalya Matit Matit Lyrics in Marathi – काळ्या मातीत मातीत काळ्या मातीत मातीत तिफन चालते, तिफन चालते,तिफन चालते ईज थयथय नाचते ढग ढोल वाजवितो, ढोल वाजवितो,ढग ढोल वाजवितो काळ्या मातीत मातीत तिफन चालते, तिफन चालते,तिफन चालते सदाशिव हाकारतो नंदी बैलाच्या जोडीला संग पारवती चाले ओटी बांधून पोटाला सरीवर सरी येती माती न्हाती धुती होते कस्तुरीच्या… Continue reading Kalya Matit Matit Lyrics in Marathi – काळ्या मातीत मातीत