Navra Pahije Gora Gora Lyrics | नवरा पाहिजे गोरा गोरा लिरिक्स

Navra Pahije Gora Gora Lyrics | नवरा पाहिजे गोरा गोरा लिरिक्स नवरा पाहिजे गोरा गोरा लिरिक्स कसा सोसाट सुटलाय वारा कसा सोसाट सुटलाय वारा ग नवरा पाहिजे गोरा ग नवरा पाहिजे गोरा ग चार चौघात असुदे भाई तो अन पाठीशी गावाची पोरं चार चौघात असुदे भाई तो अन पाठीशी गावाची पोरं कसा सोसाट सुटलाय वारा… Continue reading Navra Pahije Gora Gora Lyrics | नवरा पाहिजे गोरा गोरा लिरिक्स