Sakhi Mand Zalya Tarka Lyrics in Marathi- सखी मंद झाल्या तारका

Sakhi Mand Zalya Tarka Lyrics in Marathi- सखी मंद झाल्या तारका सखी मंद झाल्या तारका, आता तरी येशील का मधुरात्र मंथर देखणी, आली तशी गेली सुनी हा प्रहर अंतिम राहिला, त्या अर्थ तू देशिल का हृदयात आहे प्रीत अन् ओठांत आहे गीत ही ते प्रेमगाणे छेडणारा, सूर तू होशिल का जे जे हवे ते जीवनी,… Continue reading Sakhi Mand Zalya Tarka Lyrics in Marathi- सखी मंद झाल्या तारका