Sasarwadi song lyrics in Marathi

Sasarwadi song lyrics in Marathi तुला मला हा प्रेम कसा झाला ? वाटे मला असा कसा जीव माझा गेला न्हेला न्हेला चैन माझा न्हेला दिला मला असा कसा टेन्शन दिला पागल दीवाना ग तुझा मी पाठी करू म काय सांग तुझ्या ग साठी पागल दीवाना ग तुझा मी पाठी करू म काय सांग तुझ्या ग… Continue reading Sasarwadi song lyrics in Marathi