तेजोनिधी लोहगोल – Tejonidhi Loh Gol Lyrics in Marathi

तेजोनिधी लोहगोल – Tejonidhi Loh Gol Lyrics in Marathi तेजोनिधी लोहगोल, भास्कर हे गगनराज दिव्य तुझ्या तेजाने झगमगले भुवन आज हे दिनमणी व्योमराज, भास्कर हे गगनराज कोटी कोटी किरण तुझे अनलशरा उधळिती अमृतकण परि होऊन अणुरेणु उजळिती तेजातच जनन मरण, तेजातच नविन साज हे दिनमणी व्योमराज ज्योतिर्मय मूर्ती तुझी, ग्रहमंडळ दिव्यसभा दाहक परि संजीवक तरुणारुण… Continue reading तेजोनिधी लोहगोल – Tejonidhi Loh Gol Lyrics in Marathi