येऊ कशी तशी मी नांदायला – Yeu Kashi Tashi Mi Nandayla Title Song Lyrics in Marathi

येऊ कशी तशी मी नांदायला – Yeu Kashi Tashi Mi Nandayla Title Song Lyrics in Marathi   लगबग लगबग सासूबाई बघबघ सुनबाई आणली नांदायला चुलीपाशी ठेवली रांधायला चुलीपाशी ठेवली रांधायला जाऊ बाई रुसली कोपऱ्यात बसली नणंद बघते निंदायला येऊ कशी तशी मी नांदायला सूनबाई सून सून जाऊ नको परतून यशोदा हवी ग गोकुळाला तशीच ये… Continue reading येऊ कशी तशी मी नांदायला – Yeu Kashi Tashi Mi Nandayla Title Song Lyrics in Marathi