येऊ कशी तशी मी नांदायला – Yeu Kashi Tashi Mi Nandayla Title Song Lyrics in Marathi

येऊ कशी तशी मी नांदायला – Yeu Kashi Tashi Mi Nandayla Title Song Lyrics in Marathi

 

लगबग लगबग सासूबाई बघबघ
सुनबाई आणली नांदायला
चुलीपाशी ठेवली रांधायला
चुलीपाशी ठेवली रांधायला

जाऊ बाई रुसली कोपऱ्यात बसली
नणंद बघते निंदायला
येऊ कशी तशी मी नांदायला

सूनबाई सून सून
जाऊ नको परतून
यशोदा हवी ग गोकुळाला
तशीच ये तू नांदायला

लगबग लगबग सुनबाई बघबघ
तुला ग आणली नांदायला
ठेवू कशी कशी मी
हा..
ठेवू कशी कशी मी रांधायला
येऊ कशी तशी मी नांदायला

Leave a comment

Your email address will not be published.