Toch Chandrama Nabhat Lyrics in Marathi – तोच चंद्रमा नभात

Toch Chandrama Nabhat Lyrics in Marathi – तोच चंद्रमा नभात

तोच चंद्रमा नभात तीच चैत्रयामिनी
एकांती मजसमीप तीच तूहि कामिनी !

नीरवता ती तशीच धुंद तेच चांदणे
छायांनी रेखियले चित्र तेच देखणे
जाईचा कुंज तोच तीच गंधमोहिनी

सारे जरि ते तसेच धुंदि आज ती कुठे ?
मीहि तोच, तीच तूहि, प्रीति आज ती कुठे ?
ती न आर्तता उरात स्वप्न ते न लोचनी

त्या पहिल्या प्रीतीच्या आज लोपल्या खुणा
वाळल्या फुलांत व्यर्थ गंध शोधतो पुन्हा
गीत ये न ते जुळून भंगल्या सुरांतुनी

toch chandrama nabhat lyrics, toch chandrama nabhat, toch chandrama nabhat lyrics in marathi, toch chandrama,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *