Tuch Sur Thava Lyrics In Marathi

Tuch Sur Thava Lyrics In Marathi

Tuch Sur Thava Lyrics In Marathi

तूच सूर ठावा मजसी तूच एक तरी

सगुण रूप दावी देवा एकदा तरी

रंभ तूच यश किर्तीचा जीव मी गणेशा

दुख तीमीर दाटूनी येता तूच किरण आशा

तूच मूर्त मांगल्याची जपावी उरी

लाल फूल दुर्वा शमी मी तुला प्रिय व्हावे

अष्ट गंध सिंधूर बनुनी मी तुला दिले पावे

उभा जन्म झीजूदे माझा चंदणा परी

शब्द रूप घेऊन सारे गीत तू बनावे

नाद मधुर ताला संगे स्वरांकित व्हावे

तान घेता मधुनी एक तूच सावरी

Leave a comment

Your email address will not be published.