Tuch Sur Thava Lyrics In Marathi

Tuch Sur Thava Lyrics In Marathi तूच सूर ठावा मजसी तूच एक तरी सगुण रूप दावी देवा एकदा तरी रंभ तूच यश किर्तीचा जीव मी गणेशा दुख तीमीर दाटूनी येता तूच किरण आशा तूच मूर्त मांगल्याची जपावी उरी लाल फूल दुर्वा शमी मी तुला प्रिय व्हावे अष्ट गंध सिंधूर बनुनी मी तुला दिले पावे उभा… Continue reading Tuch Sur Thava Lyrics In Marathi