तुनी जादूच केली माझेवरी लिरिक्स – Tuni Jaduch Keli Majhevari Lyrics in Marathi

तुनी जादूच केली माझेवरी लिरिक्स – Tuni Jaduch Keli Majhevari Lyrics in Marathi

हैय्या हो हैय्या हो हैय्या

हैय्या हो हैय्या हो हैय्या

हैय्या हो हैय्या हो हैय्या

हैय्या हो हैय्या हो हैय्या

 

लव्ह हाय माझा तुझा वरी

समजू नको तू बहाणा

समजू नको तू बहाणा

 

तुनी जादूच केली माझा वरी

होश मला येईना

तुनी जादूच केली माझा वरी

होश मला येईना

 

हैय्या हो हैय्या हो हैय्या

हैय्या हो हैय्या हो हैय्या

 

हैय्या हो हैय्या हो हैय्या

हैय्या हो हैय्या हो हैय्या

 

प्यार तुला मी दिवाना

रोज लाखो वेळेस करताव

बोलत नाही काय सांगत नाही

पण तुझावर रोज मरताव

 

तुनी जादूच केली माझा वरी

होश मला येईना

तुनी जादूच केली माझा वरी

होश मला येईना

 

देईन तुला मी ग साथ

करताव लाखाची बात

सोरनार नाही तुला कधी

कोल्याची माझी जात

 

हो बोलगो माझी राणी

गाऊया ईशकाची गाणी

सांगताव तुला खरा मी

नको मला एकशे साठ

 

तूच पाहिजे मला फिरवायला

तूच पाहिजे मला मिरवायला

सांगताव तुला मी खरं खरं

याद तुझी मनातनं जाईना

 

हैय्या हो हैय्या हो हैय्या

हैय्या हो हैय्या हो हैय्या

हैय्या हो हैय्या हो हैय्या

हैय्या हो हैय्या हो हैय्या ( ४ )

———————————————————————————————————————————————————

English Lyrics

Haiyya Ho Haiyya Ho Haiyya

Haiyya Ho Haiyya Ho Haiyya

Haiyya Ho Haiyya Ho Haiyya

Haiyya Ho Haiyya Ho Haiyya

 

Lave Hay Majha Tujha Vari

Samju Nko Tu Bahana

Samju Nko Tu Bahana

 

Tuni Jaduch Keli Majha Vari

Hosh Mala Yeina

Tuni Jaduch Keli Majha Vari

Hosh Mala Yeina

 

Haiyya Ho Haiyya Ho Haiyya

Haiyya Ho Haiyya Ho Haiyya

Haiyya Ho Haiyya Ho Haiyya

Haiyya Ho Haiyya Ho Haiyya

 

Pyar Tula Mi deewana

Roj Lakho Veles Kartav

Bolat Nahi Kay Sangat Nahi

Pan Tujhavar Roj Martav

 

Tuni Jaduch Keli Majha Vari

Hosh Mala Yeina

Tuni Jaduch Keli Majha Vari

Hosh Mala Yeina

 

Dein Tula Mi G Sath

Kartav Lakhachi Baat

Sornar Nahi Tula Kadhi

Kolyachi Majhi Jaat

 

Ho Bolgo Majhi Rani

Gauya Ishqachi Gaani

Sangtav Tula Khara Mi

Nako Mala Ekshe Sath

 

Tuch Pahije Mala Firvayla

Tuch Pahije Mala Mirvayla

Sangtav Tula Mi Khar Khar

Yaad Tujhi Manatan Jaina

 

Haiyya Ho Haiyya Ho Haiyya

Haiyya Ho Haiyya Ho Haiyya

Haiyya Ho Haiyya Ho Haiyya

Haiyya Ho Haiyya Ho Haiyya (4)

Leave a comment

Your email address will not be published.