Utha Utha Chiu Tai Lyrics – उठा उठा चिऊताई

Utha Utha Chiu Tai Lyrics – उठा उठा चिऊताई

उठा उठा चिऊताई
सारीकडे उजाडले………२
डोळे तरी मिटलेले
अजूनही अजूनही !……. २
उठा उठा चिऊताई

सोनेरी हे दूत आले
घरट्याच्या दारापाशी…….. २
डोळ्यांवर झोप कशी
अजूनही अजूनही !………. २

उठा उठा चिऊताई
सारीकडे उजाडले
डोळे तरी मिटलेले
अजूनही अजूनही !
उठा उठा चिऊताई

लगबग पाखरे ही
गात गात गोड गाणे……… २
टिपतात बघा दाणे
चोहीकडे चोहीकडे !

उठा उठा चिऊताई
सारीकडे उजाडले
डोळे तरी मिटलेले
अजूनही अजूनही !
उठा उठा चिऊताई

झोपलेल्या अशा तुम्ही
आणायाचे मग कोणी……. २
बाळासाठी चारापाणी
चिमुकल्या चिमुकल्या !……. २

बाळाचे मी घेता नाव
जागी झाली चिऊताई……२
उठोनिया दूर जाई
भूर भूर भूर भूर ! …… २

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *