Vaktich Lagin Jamlay Lyrics – वाकटीच लगीन जमलंय लिरिक्स

Vaktich Lagin Jamlay Lyrics – वाकटीच लगीन जमलंय लिरिक्स

हे वाकटीचा लगीन

जमलाय मोठे घरा

कोलबी थय थय

नाचतय र

वाकटीचा लगीन

जमलाय मोठे घरा

कोलबी थय थय

नाचतय र

न दादा मला दे

ऐशे मोठे घरा

मी तर शोभूनशी

दिसतय र

न दादा मला दे

ऐशे मोठे घरा

मी तर शोभूनशी

दिसतय र

हे वाकटीचा लगीन

जमलाय मोठे घरा

कोलबी थय थय

नाचतय र

वाकटीचा लगीन

जमलाय मोठे घरा

कोलबी थय थय

नाचतय र

पोरी तुला देऊ मी

कंचे घरा

पोरी तुला देऊ मी

कंचे घरा

पोरी तुला देऊ मी

कंचे घरा

पोरी तुला देऊ मी

कंचे घरा

वाकटीचा जमलाय

साखरपुडा

वाकटीचा जमलाय

साखरपुडा

पाहुनी ही आलती

त्यांचे घरा

पाहुनी ही आलती

त्यांचे घरा

न करवल्या कुपा यो

डोला मारतय र

दादा लाज मना

वाटतंय र

न करवल्या कुपा यो

डोला मारतय र

दादा लाज मना

वाटतंय र

हे आईच्या छायेमंधी

बाबाच्या मायेमंधी

भावानी लारं केले

पोरी तुझे

लाराने वाढवली

प्रेमाने मिरवली

लग्नाला येईल राजा

पोरी तुझे

पोरी तुला देऊ मी

कंचे गावा

पोरी तुला देऊ मी

कंचे गावा

वाकटीचे हळदीला

गेलतो घरा

वाकटीचे हळदीला

गेलतो घरा

पाहुनी ही जमलेन

मांडव दारा

पाहुनी ही जमलेन

मांडव दारा

न करवळ्या निवट्या

ह्यो मनान भरलाय र

त्यांनी हाथ माझा

धरलाय र

न करवळ्या निवट्या

ह्यो मनान भरलाय र

त्यांनी हाथ माझा

धरलाय र

——————————————————————–

English Lyrics

He Vakticha Lagin

Jamlay Mothe Ghara

Kolbi Thay Thay

nachtay Ra…

Vakticha Lagin

Jamlay Mothe Ghara

Kolbi Thay Thay

nachtay Ra…

N Dada Mala De

Eshe Mothe Ghara

Mi Tar Shobhunshi

Distay Ra…

N Dada Mala De

Eshe Mothe Ghara

Mi Tar Shobhunshi

Distay Ra…

He Vakticha Lagin

Jamlay Mothe Ghara

Kolbi Thay Thay

Nachtay Ra…

Vakticha Lagin

Jamlay Mothe Ghara

Kolbi Thay Thay

Nachtay Ra…

Pori Tula Deu Mi

Kanche Ghara

Pori Tula Deu Mi

Kanche Ghara

Pori Tula Deu Mi

Kanche Ghara

Pori Tula Deu Mi

Kanche Ghara

Vakticha Jamlay

Sakhrpuda

Vakticha Jamlay

Sakhrpuda

Pahuni Hi Aalti

Tyanche Ghara

Pahuni Hi Aalti

Tyanche Ghara

N Karvalya Kupa Yo

Dola Martay Ra

Dada Laaj Mana

Vattay Ra..

N Karvalya Kupa Yo

Dola Martay Ra

Dada Laaj Mana

Vattay Ra..

He Aai Cha Chayemandi

Babacha Mayemandi

Bhavani Laar Kele

Pori Tujhe

Larane Vadhvali

Premane Miravali

Lagnala Yeyil Raja

Pori Tujhe

Pori Tula Deu Me

Kanche Gava

Pori Tula Deu Me

Kanche Gava

Vakticha Haldila

Gelto Ghara

Vaktiche Haldila

Gelto Ghara

Pahuni Hi Jamlen

Mandav Dara

Pahuni Hi Jamlen

Mandav Dara

N Karvalya Nivtya

Hyo Manan Bharlay

Tyani Hath Majha

Dharlay Ra…

N Karvalya Nivtya

Hyo Manan Bharlay

Tyani Hath Majha

Dharlay Ra…

Leave a comment

Your email address will not be published.